1. TERMENI

Programul "Cardul PUB 18", cunoscut şi sub denumirea de "Card de Membru" sau "Card de Membru PUB 18", denumit în continuare ”Programul”, este un program de marketing şi fidelizare lansat în anul 2002 care este administrat de S.C. Big Brother Company S.R.L., denumită în continuare "Big Brother", având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 5865798, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11678/1994, cu sediul în Str. Splaiul Independenței 290, bloc P18, Parter, Sector 6, Bucureşti, România. email: .

Administratorul este o persoană care face parte din echipa Big Brother care se ocupă de buna funcţionare a programului şi de relaţiile cu Membri.

Membrul este o persoană fizică care s-a înregistrat voluntar în programul Cardul PUB 18, căruia i s-a emis un card fizic sau card virtual ataşat Contului de Membru.

Contul de Membru este un cont asociat Membrului, identificat printr-un Card fizic şi/sau virtual, denumit în continuare "Card" sau "Card de Membru", care conţine informaţii despre Membru.

PUB 18 este locaţia în care se derulează Programul Cardul PUB 18, fiind localizat în Splaiul Independenţei 290, Sector 6, Bucureşti, România.

Cardul fizic este un card de fidelitate în format fizic, pe suport de plastic, având un număr de identificare şi un cod de bare, utilizat pentru identificarea unică a Membrului în cadrul Programului Cardul PUB 18. Cardul nu este transmisibil, nu este un card bancar şi nu conţine bani pe el. Cardul fi utilizat doar în PUB 18 pentru identificarea/autentificarea Membrului în cadrul Programului Cardul PUB 18.

Cardul virtual este un card de fidelitate în format electronic, sub formă de imagine, având aceleaşi detalii şi mod de utilizare precum Cardul Fizic. Spre deosebire de Cardul Fizic, Cardul Virtual mai poate conţine numele Membrului.

Site-ul PUB 18 disponibil la adresa www.pub18.ro, administrat de Big Brother, este o interfaţă web prin care Membrul poate vizualiza şi administra (unde este cazul) informaţiile şi preferinţele asociate Contului sau de Membru.

Puncte cu Valoare® reprezintă un subprogram care face parte integrantă din Programul Cardul de Membru PUB 18, prin care Membrii primesc anumite servicii şi avantaje faţă de clienţii nemembri ai PUB 18.

Formularul de Contact este formularul disponibil pe site-ul www.pub18.ro în zona de Contact prin care orice Membru al site-ului poate intra în contact cu Big Brother.

Zilele lucrătoare, ca perioada de timp, menţionate în prezentul regulament, se calculează începând cu următoarea zi lucrătoare după ziua în care a fost trimisă comunicarea/emailul.

2. PREZENTAREA ŞI ACCEPTAREA REGULAMENTULUI

Prezentele condiţii (acest "acord" / "regulament") au rolul unui contract la distanță între Big Brother şi Dvs. (în calitate de Membru) şi intră în efect din momentul intregistrarii ca Membru în cadrul Programului Cardul de Membru PUB 18.

Prin înregistrarea ca Membru declarați că aţi citit, înţeles, recunoaşteţi şi sunteţi de acord să respectaţi condiţiile prezentului regulament.

Utilizarea serviciilor şi a avantajelor Cardului de Membru PUB 18 reprezintă acceptarea Dvs. asupra prezentului acord.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentul regulament aveţi obligaţia de a nu vă înregistra drept Membru și de a nu utiliza serviciile / avantajele / beneficiile oferite de Programul Cardul PUB 18.

În cazul apariţiei de neînţelegeri între Big Brother şi Membri, se va aplica Regulamentul valabil la momentul ultimei utilizări a Cardului dintre Membru şi Big Brother.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 01.03.2024.

3. COMUNICAŢIILE DINTRE BIG BROTHER / ADMINISTRATORII PUB18.RO ŞI MEMBRI PROGRAMULUI

În vederea bunei desfăşurări a Programului, Membri înţeleg şi sunt de acord ca orice comunicații cu Big Brother să se facă în cadrul locaţiei PUB 18 sau via email ().

În vederea comunicării pe email Membrul înţelege şi este de acord că:

 • Are obligaţia să se asigure că va furniza către Big Brother o adresă de email validă şi actuală pe care poate primi nerestricţionat/nefiltrat comunicaţii din partea domeniului pub18.ro;
 • în cazul în care, adresa de email este invalidă sau din motive asupra cărora Big Brother nu are control, emailurile trimise de către Big Brother nu ajung deloc sau în timp util la Membru, Big Brother nu va fi trasă la răspundere şi sub nicio formă nu se va considera că Big Brother nu a trimis comunicarea către Membru;
 • Big Brother poate folosi în mod liber și constructiv orice idee sau sugestie care i-a fost transmisă de Membri;
 • Comunicările electronice pe care Membri le primesc de la Big Brother au caracter confidențial.

Big Brother recomanda Membrilor săi să folosească servicii de email profesionale (nu gratuite) pentru a se evita eventualele probleme de comunicare.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Numele, designul, logo-ul, însemnele grafice, textele, prezentările, informațiile, stream-urile live şi întregul conținut al site-ului Pub18.ro sunt proprietatea exclusivă a Big Brother și sunt protejate de legea drepturilor de autor. Acestea nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul prealabil în scris al Big Brother.

Enumerarea elementelor din alineatul precedent are un caracter pur exemplificativ și nu reprezintă o enumerare expresă limitativă.

PUB 18, Puncte cu Valoare, BIG BROTHER și NO SECRETS sunt mărci înregistrate ale Big Brother și sunt protejate de lege.

Membrul înţelege şi este de acord că Big Brother nu îi furnizează / transferă drepturi de proprietate asupra informațiilor care îi sunt transmise.

Membrul înţelege şi este de acord că are obligaţia de a utiliza informațiile transmise doar în scop personal (pentru a se documenta / informa).
Mai mult, este interzisă copierea, înregistrarea, reproducerea, distribuirea, transmiterea, expunerea, publicarea, vânzarea parţială, integrală sau modificată a informațiilor transmise sau a oricărei părţi ale acestora.

Toţi Membri înţeleg şi sunt de acord că au obligaţia să respecte drepturile de proprietate ale oricărei persoane (fizice sau juridice) conform legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

5. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţii despre politica de confidenţialitate, drepturile Membrilor, datele colectate şi scopul colectării acestora se găsesc în pagina Politica de Confidenţialitate care face parte integrantă din prezentul Regulament.

6. ÎNREGISTRAREA MEMBRULUI, CONTUL DE MEMBRU, CARDUL DE MEMBRU ȘI EMITEREA CARDULUI

Orice client PUB 18 care are împlinita vârsta de 18 ani poate solicita înregistrarea ca Membru. Înregistrarea se face on-line prin intermediul formularului de aderare.
Prin intermediul formularului de aderare clientului i se vor cere mai multe date cu caracter personal pe care acesta trebuie să le completeze corect cu date reale despre acesta.
Colectarea şi utilizarea datelor personale se face conform Politicii de Confidenţialitate.

După completarea şi trimiterea formularului de aderare sistemul va trimite un email de validare către adresa de email specificata de client. Clientul trebuie să dea click pe link-ul de verificare primit în acest email în vederea validării adresei de email.
Nevalidarea adresei de email duce implicit la nefinalizarea procedurii de înregistrare că Membru.

După validarea adresei de email Clientul va primi statutul de Membru, Contul acestuia va fi activat şi îi va fi asociat un Card Virtual unic, personal şi netransmisibil, card care îi va fi transmis şi via email.

Cardul Virtual poate fi descărcat prin accesarea paginii de profil din Contul de Membru de pe Site.

Contul de Membru poate fi accesat de către Membru prin autentificarea pe Site utilizând numărul de card şi adresa de email aferenta acestuia.

În anumite cazuri, pe lângă Cardul Virtual, poate fi emis şi un Card Fizic, card care îi va fi înmânat Membrului în cadrul locaţiei PUB 18.

Posesorilor de Carduri Fizice le vor fi generate şi Carduri Virtuale cu aceleaşi date de identificare, aceştia putând să le utilizeze pe ambele.

În calitate de Membru, Membrul poate primi din partea Big Brother via e-mail informări şi notificări care au legătură cu Contul de Membru, Cardul asociat acestuia sau locaţia PUB 18.
Aceste e-mailuri de informare sau notificare nu conţin oferte sau promoţii. Membrului poate în orice moment să opteze de a primi/nu mai primi acest tip de informări şi notificări.

Dacă în urma verificării, informaţiile completate în formular sunt incomplete, false sau greşite, Big Brother are dreptul de a nu emite sau de a bloca Cardul şi Contul Membrului respectiv.

7. UTILIZAREA CARDULUI DE MEMBRU PUB 18

Pentru a beneficia de avantajele oferite de Program, Membrul are obligaţia să prezinte Cardul (Fizic sau Virtual) ospătarului înainte de a da comanda.

Dacă un Membru nu prezintă Cardul acesta va fi tratat în continuare ca orice alt Client PUB 18, drept un non-Membru al Programului. În acest caz, Membrul înţelege şi este de acord că nu va putea beneficia de niciun avantaj sau sistem inclus în Program.

8. PROGRAMUL „PUNCTE CU VALOARE” – CREDITUL

Programul "Puncte cu Valoare" este disponibil în exclusivitate Membrilor. Utilizând acest program Membrii primesc şi utilizează credit.

Programul "Puncte cu Valoare" nu funcționează concomitent cu programul "Student". Cardurile înrolate în programul "Student" nu acumulează "Puncte cu valoare" și nu pot utiliza din creditul acumulat.

8.1. Acumularea Punctelor / Valoarea Punctelor / Creditul

Membrul primeşte 1 punct cu valoare pentru fiecare 1 leu plătit din nota de plată (exclusiv țigările).
Nu se primesc puncte pentru subunităţile leului, exemplu: 1,00 sau 1,25 sau 1,99 lei plătiţi rezulta 1 punct cu valoare.

În Contul Membrului se acumulează Credit, Credit care este rezultat prin transformarea Punctelor cu Valoare în Credit. Creditul este exprimat în Lei (RON).

Valoarea punctului* (creditul primit pentru 1 punct) este variabilă în funcţie de data consumaţiei anterioare efectuate în PUB 18 şi anume 1 Punct cu Valoare® are valoarea de:

 • 0,10 LEI, dacă consumaţia anterioară a fost în urmă cu 1 - 7 zile (inclusiv);
 • 0,08 LEI, dacă consumaţia anterioară a fost în urmă cu 8 - 14 zile (inclusiv);
 • 0,06 LEI, dacă consumaţia anterioară a fost în urmă cu 15 - 21 zile (inclusiv);
 • 0,04 LEI, dacă consumaţia anterioară a fost în urmă cu mai mult de 22 zile.

Punctele cu valoare se acumulează pentru toată consumaţia de pe nota de plată emisă pentru un Membru, inclusiv pentru ceea ce consuma ceilalţi prieteni de la masă.

Punctele obținute în aceeași zi au aceeași valoare (pentru cazul în care Membrul vine de mai multe ori în aceeaşi zi).

Nu se acumulează puncte în prima zi de utilizare a cardului (se acumulează puncte începând cu ziua următoare).

Metrii de bere, țigările și alte produse cu preț redus nu acumulează puncte.

Se acumulează puncte inclusiv pentru produsele din promoţiile HAPPY HOURS.

Valoarea acumulată în cont se poate verifica pe site prin logarea în cont.

Creditul / Valoarea punctelor nu se poate transforma în bani, bunuri sau servicii. Creditul poate fi utilizat de către Membru doar pentru plata notelor de plată.

*Mențiuni:
- Începând cu data de 11.03.2019 s-au mărit valorile primite cât şi perioadele.
- Începând cu data de 01.01.2023 nu se mai acumulează puncte în prima zi de utilizare a cardului.

8.2. Utilizarea Creditului

Contravaloarea punctelor din contul de membru (creditul primit) poate fi utilizat de Membru pentru a achita note de plată în PUB 18.

Dacă Membrul doreşte să utilizeze din creditul disponibil în cont pentru plata parţială sau totală a notei de plată, Membru trebuie să specifice ospătarului valoarea creditului pe care dorește să o utilizeze la momentul cererii notei de plată.
Membrul înţelege şi este de acord că dacă nu a menţionat că doreşte să utilizeze din credit înainte de emiterea notei de plată nu mai poate utiliza credit pentru plata respectivei note de plată.

Creditul pe care un Membrul ar urma să îl primească după achitarea notei de plată curente nu poate fi utilizat drept credit pentru achitarea acesteia.

Creditul din cont nu poate ajunge la valori negative. Pentru achitarea unei note de plată Membru nu poate solicita utilizarea unui credit mai mare decât cel disponibil în cont.

8.3. Valabilitatea Creditului

Creditul acumulat în Contul de Membru PUB 18 este valabil timp de 2 ani de la ultima vizită a Membrului.
Prin „vizită” se înţelege ultima dată când Membrul a venit în PUB18 şi a efectuat o consumaţie utilizând cardul de Membru PUB18 în care se acumulează creditul.

Orice vizită a Membrului prelungeşte cu 2 ani valabilitatea creditului.
Creditul expirat nu mai poate fi revendicat de către Membru şi în locul lui nu se furnizează bani, bunuri sau servicii.
Membrul înţelege şi este de acord că este obligaţia lui să se asigure că utilizează creditul în termenul menţionat mai sus.

9. PROGRAMUL „STUDENT”

Programul "Student" este disponibil în exclusivitate Membrilor PUB 18 care dețin un Card de Membru PUB 18, au vârsta sub 26 de ani și sunt înscriși la o unitate de învățământ superior din România.

Programul "Student" nu funcționează concomitent cu programul "Puncte cu Valoare". Cardurile înrolate în programul "Student" nu acumulează "Puncte cu valoare" și nu pot utiliza din creditul acumulat în cadrul Programului "Puncte cu valoare".

9.1. Activarea programului "Student"

Orice Membru PUB 18 care este student poate solicita înregistrarea ca Membru - Student.

Înscrierea în cadru programului "Student" se face personal, la locația PUB 18, prin prezentarea Cardului de Membru PUB 18 și a carnetului sau legitimației de student.
Carnetul sau legitimația de student trebuie să conțină poza titlularului carnetului/legitimației, să aparțină Membrului și să fie vizat(ă) pentru anul universitar în curs. Carnetul sau legitimația vor fi utilizate doar pentru a demonstra calitatea de student, la o unitate de învățământ superior în anul universitar în curs.

9.2. Cardul de Membru - Student

După înscrierea în programul "Student" cardul de "Membru PUB 18" va fi dezactivat. În locul acestuia va fi emis un alt card de "Membru PUB 18 - Student", cunoscut si sub denumirea de "Card de Student" sau "Card Student".

Cardul Student, varianta virtuală, îi va fi trimis Membrului via e-mail la momentul activării programului. Acesta poate fi descărcat și prin accesarea paginii de profil din Contul de pe Site.

Cardul Student este individual și nu este transmisibil către alte persoane. Utilizarea sau încercarea de utilizare a cardului de către alte persoane duce la anularea acestuia.

9.3. Discount-ul "Cardului Student"

Utilizând Cardul Student, Membrul va primi un discount de 20% față de prețul normal al produselor.
Discountul se aplică la toate produsele care acceptă discount (ex: Țigările nu acceptă discount).
Nu se primește discount pentru produsele la care s-a aplicat deja un alt discount sau care se află într-o altă promoție (ex: Metri de Bere).
Discountul asociat Cardului Student nu se cumulează cu alte discount-uri (ex: Happy Hours).

9.4. Utilizarea Cardului Student

Pentru a beneficia de avantajele oferite de Cardul Student, Membrul are obligaţia să prezinte ospătarului, înainte de a da comanda, Cardul Student și carnetul sau legitimația de student.
Dacă un Membru nu prezintă Cardul Student și carnetul sau legitimația de student, va fi tratat în continuare ca orice alt Client PUB 18, drept un non-Membru. În acest caz, Membrul înţelege şi este de acord că nu va putea beneficia de niciun avantaj inclus în Programul Student.

Cardul Student poate fi utilizat pentru consumațiile persoanelor de la masa posesorului Cardului Student, în limita a maximum 5 persoane.

9.5. Valabilitatea Cardului Student

Cardul Student este valabil de la data activării până la finalul anului universitar în curs (30 septembrie inclusiv).

La data de 1 octombrie, orice membru înscris în Programul "Student" este în mod automat scos din acest Program și îi este reactivat Programul "Puncte cu Valoare". Implicit Cardul Student este dezactivat și este reactivat Cardul de Membru PUB 18.

Orice Membru se poate (re)înscrie în programul Student până la vârsta de 26 de ani atâta timp cât deține calitatea de student, fiind înscris la o unitate de învățământ superior.

10. PROGRAMUL DE REZERVĂRI

Rezervările în PUB 18 se pot face în locaţia PUB 18, online pe Site-ul Pub18.ro sau telefonic la 0722.441.586.

Membrii beneficiază de prioritate pentru rezervări. Pentru a beneficia de acest avantaj, la momentul rezervării Membrul trebuie să menţioneze numărul Cardului. Orice rezervare se considera agreata după ce se primeşte confirmarea acesteia din partea Big Brother.

11. PROGRAMUL DE MARKETING - EMAILING DIRECT, REŢELE DE SOCIALIZARE

Accesul la Programul de Marketing este disponibil în exclusivitate Membrilor. Prin intermediul acestui program Membrii primesc oferte şi promoţii.

Pentru a fi inclus în Programul de Marketing, Membrul trebuie să îşi dea explicit acordul prin bifarea opţiunilor de marketing din pagina de preferinţe. Orice Membru poate opta să participe sau să nu mai participe în Programul de Marketing.

Prin participarea la Programul de Marketing, Membrul înţelege şi este de acord că pentru a-i putea trimite oferte personalizate Big Brother trebuie să proceseze în scopuri de marketing datele personale ale Membrului, inclusiv informaţii despre comportamentul şi preferinţele acestuia.

Ofertele şi Promoţiile îi pot fi transmise Membrului participant în Programul de Marketing via e-mail, telefon sau reţele de socializare (facebook, twitter, etc.).
Pentru a-i transmite Membrului oferte şi Promoţii prin reţele de socializare Big Brother trebuie să transmite către acestea informaţii personale despre Membru.
Prin participarea în Programul de Marketing Membrul îşi dă acordul asupra procesării datelor personale în scopuri de marketing şi a transmitetii acestora către reţelele de socializare.

12. ANULAREA CARDULUI

Abuzurile, folosirea improprie sau frauduloasa a Cardului sau a Sistemelor şi Programelor incluse în Programul Cardul de Membru poate atrage anularea Cardului şi a Contului de Membru cât şi excluderea din Programul Cardul de Membru PUB 18. Membrul înţelege şi este de acord ca în cazul anularii Cardului orice avantaje, beneficii, bonusuri sau servicii pe care Membru le deţinea în cadrul Programului vor fi anulate.

Big Brother defineşte drept "fraudă":

 • orice încercare de utilizare / utilizarea de carduri care nu aparţin Membrului;
 • accesarea conţinutului site-ului care nu este accesibil în mod normal;
 • modificare artificială a conţinutului său a informaţiilor din site;
 • folosirea de scripturi / crawlere / roboţi / alte programe pentru accesarea informaţiilor din site;
 • blocarea funcţionării normale a site-ului sau a sistemelor informatice pe care este găzduit.

Big Brother îşi rezerva dreptul de a califica şi alte acţiuni, care nu sunt listate mai sus, drept fraudă; îşi rezerva dreptul de a nu face publice sistemele de fraudare descoperite.

Big Brother atrage atenţia Utilizatorilor că nu este de acord şi nu accepta nicio fraudă sau tentativa de fraudă.

În cazul descoperirii unei fraude sau tentative de fraudă Big Brother îşi rezerva dreptul de a restricţiona / suspenda parţial său complet accesul la site şi serviciile oferite; de asemenea Big Brother îşi rezerva dreptul de a acţiona în justiţie orice acţiune de acest tip.

13. ALTE PREVEDERI

Perioada valabilitaţii Programului este nedeterminată.

BIG BROTHER îşi rezerva dreptul de a actualiza, modifica sau închide Programul la liberă sa apreciere fără vreo obligaţie de a notifica Membri.

Cardurile neutilizate timp de 6 ani vor fi anulate, moment la care Membrul posesor al cardului respectiv îşi pierde calitatea de Membru.

Membrul este obligat să anunţe dispariţia sau furtul cardului la următoarea adresă de email .

BIG BROTHER nu poate fi făcut răspunzător în cazul utilizării cardului de către alte persoane. Este obligaţia Membrului să asigure securitatea Cardului sau de Membru.

BIG BROTHER nu este răspunzător pentru creditul utilizat în perioada de până la anunţarea dispariţiei sau furtului cardului.

Cardul nu are valoare comercială şi nu se emite contra cost.

Orice obiecție, în ceea ce privește creditul acumulat în cont poate fi acceptată exclusiv cu condiția prezentării cardului și a notelor de plată.

Emitentul şi proprietarul cardurilor este BIG BROTHER.

Cardul poate fi utilizat doar în conformitate cu acest regulament.

BIG BROTHER îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament fără o notificare prealabilă.

14. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Big Brother nu garantează că Programul Cadrul PUB 18 sau componentele Programului Cardul PUB 18 sunt 100% perfecte, că emailurile trimise de la Pub18.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în funcționare.

Big Brother nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în cadrul Programului chiar dacă Big Brother a fost înştiinţat de posibilitatea existenţei unor asemenea erori.

Big Brother îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe serviciile oferite sau subprogramele incluse în intermediul Programului Cardul PUB 18 sau chiar să închidă total Programul fără a fi necesară trimiterea unei notificări către Membri.
Membrul înţelege şi este de acord că Big Brother nu poate fi făcută răspunzătoare dacă îşi va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciile şi/sau Programul Cardul PUB 18.

15. FORŢA MAJORĂ

Big Brother şi partenerii Big Brother nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în Programul Cardul de Membru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Big Brother. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: dezastre naturale, foc, inundaţii, erorile de funcţionare al echipamentului tehnic, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa curentului electric, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Big Brother, erorile de operare, grevă, etc.

16. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament este guvernat de legislaţia României.

Membri şi Big Brother sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Statului Român.

Dacă oricare din prevederile prezentului Regulament este declarată, de către o instanţă competentă, a fi în contradicţie cu legea, atunci respectiva prevedere va fi reconstruita, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intenţiile părţilor şi în concordanţă cu celelate prevederi rămase în vigoare.

Orice litigiu în legătură cu prezentul regulament sau serviciile oferite vor fi rezolvate pe cale amiabilă şi, în cazul în care nu este posibil, se vor soluţiona doar în cadrul instanţelor judecătoreşti din Bucureşti, România.

Copyright ©1991 - 2024 Big Brother Company. Toate drepturile rezervate.
Termeni și Condiții | Politica de Confidențialitate | Regulamentul Cardului de Membru PUB18 | Despre Cookie | |