1. TERMENI

Site-ul Pub18.ro, denumit în continuare "Pub18.ro", este administrat de S.C. Big Brother Company S.R.L., denumită în continuare "BBC", având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 5865798, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11678/1994, cu sediul în Str. Târgu Neamţ nr. 30, Sector 6, Bucureşti, România. E-mail: .

Utilizatorul reprezintă orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează site-ul sau care utilizează Serviciile oferite de BBC.

Membrul este o persoană fizică care s-a îmregistrat voluntar în comunitatea PUB 18.

Administratorul este o persoană care face parte din echipa BBC care se ocupă de buna funcţionare a site-ului şi de relaţiile cu Utilizatorii și Membri.

Formularul de Contact este formularul disponibil pe site în zona de Contact prin care orice Utilizator al site-ului poate intra în contact cu BBC.

Serviciile oferite de BBC, prin intermediul site-ului Pub18.ro, reprezintă furnizarea către Utilizatori de acces la informațiile / procesele / materialele disponibile pe Site conform prezentelor Condiţii.

Zilele lucrătoare, ca perioada de timp, menţionate în prezentele condiţii, se calculează începând cu următoarea zi lucrătoare după ziua în care a fost trimisă comunicarea/emailul.

2. PREZENTAREA ŞI ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Prezentele condiţii universale de servicii (acest "acord") au rolul unui contract la distanță între BBC şi Dvs. (în calitate de Utilizator) şi intră în efect din momentul accesării Site-ului.

Prin accesarea site-ului Dvs. declarați că aţi citit, înţeles, recunoaşteţi şi sunteţi de acord să respectaţi condiţiile prezentului acord.

Navigarea pe site-ul Pub18.ro, utilizarea serviciilor sau a informaţiilor oferite de Pub18.ro reprezintă acceptarea electronică din partea Dvs. pentru prezentul acord.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentele condiţii aveţi obligaţia de a nu folosi Pub18.ro, serviciile Pub18.ro şi nicio informaţie conţinută în cadrul Pub18.ro; de asemenea aveţi obligaţia de a părăsi imediat Site-ul.

BBC îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului Pub18.ro, precum şi prezentele Condiţii, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În cazul apariţiei de neînţelegeri între BBC şi Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condiţiile valabile la momentul ultimei interacţiuni dintre Utilizator şi Site.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 24 mai 2018.

3. COMUNICAŢIILE DINTRE BBC / ADMINISTRATORII BIGBROTHER.RO ŞI UTILIZATORI

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că toate serviciile oferite de BBC prin intermediul Pub18.ro se fac doar prin intermediul internetului (prin site-ul Pub18.ro sau prin e-mail).

În vederea comunicării Utilizatorul înţelege şi este de acord că:

  • este obligaţia lui să se asigura că va furniza catre BBC o adresă de e-mail valida pe care poate primi nerestricţionat/nefiltrat comunicaţii din partea Pub18.ro;
  • în cazul în care, adresa de e-mail este invalidă sau din motive asupra cărora BBC nu are control, e-mailurile trimise de către BBC nu ajung deloc sau în timp util la Utilizator, BBC nu va fi trasă la răspundere şi sub nicio formă nu se va considera că BBC nu a trimis comunicarea către Utilizator;
  • BBC poate folosi în mod liber și constructiv orice idee sau sugestie care i-a fostr transmisă de Utilizatori;
  • Comunicările electronice pe care Utilizatorii le primesc de la BBC au caracter confidențial.

BBC recomanda Utilizatorilor săi să folosească servicii de e-mail profesionale (nu gratuite) pentru a se evita eventualele probleme de comunicare.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Numele, designul, logo-ul, însemnele grafice, textele, prezentările, informațiile, stream-urile live şi întregul conținut al site-ului Pub18.ro sunt proprietatea exclusiva a BBC și sunt protejate de legea drepturilor de autor. Acestea nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul prealabil scris al BBC.

Enumerarea elementelor din alineatul precedent are un caracter pur exemplificativ și nu reprezintă o enumerare expresă limitativă.

BIG BROTHER și NO SECRETS sunt mărci înregistrate ale BBC și sunt protejate de lege.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că BBC nu îi furnizează / transferă drepturi de proprietate asupra informațiilor electronice prezentate pe Site.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că are obligaţia de a utiliza informațiile prezentate în Site doar în scop personal (pentru a se documenta / informa).
Mai mult, este interzisă copierea, înregistrarea, reproducerea, distribuirea, transmiterea, expunerea, publicarea, vânzarea parţială, integrală sau modificată a informațiilor disponibile pe site sau a oricărei părţi ale acestora.

Toţi Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că au obligaţia să respecte drepturile de proprietate ale oricărei persoane (fizice sau juridice) conform legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

5. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

BBC nu garantează că Pub18.ro, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la Pub18.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere.

Utilizatorul foloseşte Pub18.ro pe riscul propriu, BBCă fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

BBC nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în cadrul Site-ului chiar dacă BBC a fost înştiinţat de posibilitatea existenţei unor asemenea erori.

BBC îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe serviciile oferite prin intermediul Site-ului sau chiar să închidă total Site-ul fără a fi necesară trimiterea unei notificari către Utilizatori.
Utilizatorul întelege şi este de acord că BBC nu poate fi făcută răspunzătoare dacă îşi va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciile şi/sau site-ul Pub18.ro.

Informaţiile prezentate pe Pub18.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care BBC le consideră de încredere.

Site-ul conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea BBC, a partenerilor acesteia sau a altor terți. BBC nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul site-urilor către care fac trimitere aceste link-uri și nu raspunde de eventuale prejudicii create sau cauzate prin utilizarea ilicita sau necorespunzatoare a acestor link-uri.

6. LIMITAREA ACCESULUI LA SITE

BBC defineşte drept "fraudă":

  • copierea / tentativa de copiere / preluarea conţinutului site-ului fără acordul prealabil în format scris din partea BBC;
  • accesarea conţinutului site-ului care nu este accesibil în mod normal;
  • modificare artificială a conţinutului sau a informaţiilor din site;
  • folosirea de scripturi / crawlere / roboţi / alte programe pentru accesarea informaţiilor din site;
  • blocarea funcţionării normale a site-ului sau a sistemelor informatice pe care este găzduit.

BBC îşi rezerva dreptul de a califica şi alte acţiuni, care nu sunt listate mai sus, drept fraudă; îşi rezerva dreptul de a nu face publice sistemele de fraudare descoperite.

BBC atrage atenţia Utilizatorilor că nu este de acord şi nu accepta nicio fraudă sau tentativa de fraudă.

În cazul descoperirii unei fraude sau tentative de fraudă BBC îşi rezerva dreptul de a restricţiona / suspenda parţial sau complet accesul la site şi serviciile oferite; de asemenea BBC îşi rezerva dreptul de a acţiona în justiţie orice acţiune de acest tip.

7. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţii despre politica de confidenţialitate, drepturile utilizatorilor, datele colectate şi scopul colectării acestora se găsesc în pagina Politica de Confidenţialitate care face parte integrantă din prezentele Termene şi Condiţii.

8. COOKIE-URI

Site-ul Pub18.ro foloseste Cookie-uri.
Un cookie este un mic fişier text pe care un website îl poate plasa pe hard-disk-ul computerului utilizatorului.
În general cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorului accesul la anumite servicii oferite de site; pentru a realiza statistici privind activitatea Utilizatorului pe site; în scopul de a creşte eficienta sistemelor publicitare din cadrul site-ului şi nu numai.
Informaţii despre modul în care Pub18.ro foloseste Cookie-urile găsiţi în pagina Despre Cookie.

9. SERVICIILE OFERITE

BBC furnizează prin intermediul Pub18.ro servicii de access electronic la informații / procese / transmisii live / documente / materiale.
Serviciile oferite şi Site-ul în sine sunt destinate Utilizatorilor care au vârsta de minim 18 ani.

Serviciile sunt oferite în mod Gratuit, cu mențiunea ca BBC își rezervă dreptul de a sista în orice moment oferirea serviciilor în mod gratuit.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că site-ul Pub18.ro este un site privat, BBC având dreptul de a selecta Utilizatorii cărora le oferă acces la Servicii prin intermediul Site-ului Pub18.ro.
BBC poate, în orice moment, să restricţioneze accesul Utilizatorului la Serviciile Site-ului fără a trebui să dea o explicaţie Utilizatorului şi fără a fi obligat să-i plătească acestuia penalităţi în bani, bunuri sau servicii.

Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizatori cu privire la orice servicii oferite de BBC fără consimţământul prealabil scris al BBC.

10. FORŢA MAJORĂ

BBC şi partenerii BBC nu pot fi făcuţi responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de site-ul Pub18.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa BBC. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: dezastre naturale, foc, inundaţii, erorile de funcţionare al echipamentului tehnic, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa curentului electric, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele BBC, erorile de operare, grevă, etc.

11. DISPOZIŢII FINALE

Prezentele Condiţii sunt guvernate de legislaţia României.

Utilizatorii şi BBC sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Statului Român.

Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii ale serviciului este declarată, de către o instanţă competentă, a fi în contradicţie cu legea, atunci respectivele prevederi vor fi reconstruite, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intenţiile părţilor şi în concordanţă cu celelate prevederi rămase în vigoare.

Orice litigiu în legătură cu prezentele condiţii sau serviciile oferite vor fi rezolvate pe cale amiabilă şi, în cazul în care nu este posibil, se vor soluţiona doar în cadrul instanţelor judecătoreşti din Bucureşti, România.

Titlurile articolelor din prezentele Condiţii ale serviciului sunt numai pentru exemplificare şi nu au nicio semnificaţie legală sau contractuala.

Copyright ©1991 - 2018 Big Brother Company. Toate drepturile rezervate.
Termeni și Condiții | Politica de Confidențialitate | Despre Cookie